USŁUGI MARKETINGOWE


DZIAŁ
MARKETINGU I REKLAMY


Firma jako influencer korporacyjny.

Lata funkcjonowania firmy to okres, w którym gromadzone są nie tylko doświadczenia, ale to również czas budowania relacji z pracownikami i partnerami. Przez ten czas produkty i usługi oferowane przez firmę stają się rozpoznawalne oraz ugruntowują swoją pozycję na rynku. Marka buduje swój autorytet, a jej oferta jest coraz częściej prezentowana i odwiedzana w różnych kanałach komunikacji z klientami, partnerami i pracownikami. My doceniamy tę wartość i wiemy jak wspólnie możemy na tym skorzystać.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z naszym Działem Marketingu w sprawie szczegółów.


Kamila Piekutowska
Kierownik Działu Marketingu i Reklamy
        Paula Rabęcka
Specjalista ds. Obsługi Kontraktów
        Justyna Ziemniak
Specjalista ds. Komunikacji Wizualnej
        


  • Skontaktuj się z nami w dowolnej chwili
Skontaktuj się z nami w dowolnej chwili
logo_foot

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych online w formie abonamentu i pojedynczych porad/spraw, dla firm i instytucji oraz osób prywatnych, dając im dostęp do pełnego zakresu specjalizacji na terenie całej Polski.

S7Law Sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8971861855, REGON: 381930123, KRS: 0000764156

S7 Law © 2019 | Dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych online.