PLATFORMA PORAD PRAWNYCH

Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania benefitem w Twojej firmie


Platforma porad prawnych to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla firm działających na terenie całej Polski, w różnych branżach, zatrudniających od kilku tysięcy do kilkunastu pracowników.


Mając na uwadze ogromną różnorodność firm – obszar ich działalności, rozmiar oraz profil pracowników dopasowujemy oprogramowanie do potrzeb konkretnej firmy, która ma z niego korzystać. W ten sposób zapewniamy pełną elastyczność zarządzania realizacją benefitu w firmie.


W ramach platformy firma:


zarządza budżetem przewidzianym na realizację benefitu


definiuje warunki, po spełnieniu których pracownicy mogą korzystać z benefitu


ustala ilość pracowników uprawnionych do skorzystania z benefitu


określa sposób dystrybucji benefitu między pracownikami


monitoruje stopień wykorzystania benefitu z poziomu firmy


otrzymuje raporty z zakresu realizacji benefitu

PROSTY SPOSÓB ZARZĄDZANIA BENEFITEM W FIRMIE


BIEŻĄCY MONITORING PROCESU REALIZACJI BENEFITU


ELASTYCZNOŚĆ W DEFINIOWANIU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z BENEFITU


PRZEJRZYSTY SYSTEM ROZLICZEŃ I RAPORTÓW


WYSOKI POZIOM ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW


KONKURENCYJNOŚĆ PRACODAWCY NA RYNKU PRACY


Aplikacja jest objęta prawem autorskim firmy Grupa AF Sp. z o.o.,
która na swoje usługi może wystawić ulgę (INF-U) PFRON
do wysokości 50% kwoty netto na fakturze


WIĘCEJ NA TEMAT REFINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ PFRON

Przy zakupie Platformy Porad Prwnych przysługuje rabat do 50% wartości aplikacji na pozostałe abonamentowe usługi  S7 Law.


Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej ustalana jest zawsze indywidualnie. Na końcową wycenę wpływ mają m.in. takie czynniki jak: ilość pracowników, ilość założonych kont, liczba stanowisk oraz indywidualne preferencje firmy.


JESTEŚMY WYŁĄCZNYM DYSTRYBUTOREM APLIKACJI NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

logo_foot

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych online w formie abonamentu i pojedynczych porad/spraw, dla firm i instytucji oraz osób prywatnych, dając im dostęp do pełnego zakresu specjalizacji na terenie całej Polski.

S7Law Sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8971861855, REGON: 381930123, KRS: 0000764156

S7 Law © 2019 | Dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych online.