ODPIS PFRON

Współpraca z Grupą AF


W styczniu 2017 roku do grona strategicznych Partnerów Biznesowych grupy kapitałowej S7 Health dołączyła firma Grupa AF Sp. z o.o.


Dla każdego, kto ciekawy jest co kryje się pod hasłem „Biznes bez barier” polecamy zapoznaniem się z profilem firmowym naszego Partnera Biznesowego.

Adrian Furman

Prezes i założyciel Grupy AF sp. z o. o. oraz spółki w Stanach Zjednoczonych – Poland. IT- Lab. Nazywany Stephenem Hawkingiem biznesu, człowiek sukcesu, który już od samego początku charakteryzował się unikatowością i nieszablonowym podejściem do niepełnosprawności.

CZŁOWIEK SUKCESUPRELEGENT

BLOGER WPROSTAUTOR E-BOOKA

Grupa AFOFERUJE KAŻDEMU KLIENTOWI ZATRUDNIAJĄCEMU POWYŻEJ


0123456789001234567890

PRACOWNIKÓW


ROZWIĄZANIE, KTÓRE ŁĄCZY


ZAKUPU USŁUGI


REDUKCJA OBOWIĄZKOWYCH WPŁAT NA PFRON


Wpłaty na PFRON

zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust. I pkt. 36. nie uważa się jej za koszt uzyskania przychodów.

Jak znaczące mogą być to koszta dla przedsiębiorstwa?


PRZYKŁAD FIRMY ZATRUDNIAJĄCEJ
012345678900123456789001234567890

PRACOWNIKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO ROCZNIE ODPROWADZI Z TEGO TYTUŁU DO FUNDUSZU
012345678900123456789001234567890 012345678900123456789001234567890

ZŁOTYCH

CO ZYSKUJE PRZEDSIĘBIORSTWO?


DZIĘKI KORZYSTANIU Z USŁUG GRUPY AF FIRMA OTRZYMUJE GWARANCJĘ,
ŻE KAŻDA FAKTURA POZWOLI NA ODLICZENIE DO

0123456789001234567890 %

WARTOŚCI ZAKUPIONEJ USŁUGI OD OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK NA PFRON

logo_foot

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych online w formie abonamentu i pojedynczych porad/spraw, dla firm i instytucji oraz osób prywatnych, dając im dostęp do pełnego zakresu specjalizacji na terenie całej Polski.

S7Law Sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8971861855, REGON: 381930123, KRS: 0000764156

S7 Law © 2019 | Dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych online.