ODPIS PFRON

Współpraca z Grupą AF


W styczniu 2017 roku do grona strategicznych Partnerów Biznesowych grupy kapitałowej S7 Health dołączyła firma Grupa AF Sp. z o.o.


Dla każdego, kto ciekawy jest co kryje się pod hasłem „Biznes bez barier” polecamy zapoznaniem się z profilem firmowym naszego Partnera Biznesowego.

Adrian Furman


Prezes i założyciel Grupy AF sp. z o.o. oraz Poland IT- Lab LLC w Stanach Zjednoczonych.
Spółki specjalizują się w branży IT i szerokim consultingu biznesowym.
Określany jest Stephenem Hawkingiem biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu
długofalowymi projektami w zakresie komunikacji cyfrowej.
Współpracował z takimi markami jak: TNT, TUI, KFC, FedEx, 4F i Asseco.
Jest członkiem Rady Dostępności, która pomaga w realizacji rządowego programu Dostępność Plus.
Jego znakiem rozpoznawczym jest ciągła gotowość do budowania pozytywnego wizerunku
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.


Grupa AFOFERUJE KAŻDEMU KLIENTOWI ZATRUDNIAJĄCEMU POWYŻEJ


0123456789001234567890

PRACOWNIKÓW


ROZWIĄZANIE, KTÓRE ŁĄCZY


ZAKUPU USŁUGI


REDUKCJA OBOWIĄZKOWYCH WPŁAT NA PFRON


Wpłaty na PFRON

zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust. I pkt. 36. nie uważa się jej za koszt uzyskania przychodów.

Jak znaczące mogą być to koszta dla przedsiębiorstwa?


PRZYKŁAD FIRMY ZATRUDNIAJĄCEJ
012345678900123456789001234567890

PRACOWNIKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO ROCZNIE ODPROWADZI Z TEGO TYTUŁU DO FUNDUSZU
012345678900123456789001234567890 012345678900123456789001234567890

ZŁOTYCH

CO ZYSKUJE PRZEDSIĘBIORSTWO?


DZIĘKI KORZYSTANIU Z USŁUG GRUPY AF FIRMA OTRZYMUJE GWARANCJĘ,
ŻE KAŻDA FAKTURA POZWOLI NA ODLICZENIE DO

0123456789001234567890 %

WARTOŚCI ZAKUPIONEJ USŁUGI OD OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK NA PFRON

logo_foot

Specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych online w formie abonamentu i pojedynczych porad/spraw, dla firm i instytucji oraz osób prywatnych, dając im dostęp do pełnego zakresu specjalizacji na terenie całej Polski.

S7Law Sp. z o.o., pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8971861855, REGON: 381930123, KRS: 0000764156

S7 Law © 2019 | Dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych online.